SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

PO WER

logo

PO WER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła rozpoczyna pracę w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWER 2014-2020. Projekt o nazwie „Życie jest teatrem, teatr jest życiem” („Life is stage, stage is life”) o numerze 2019-2-PMU-2080 rozpoczyna się 01.09.2020 i potrwa do 28.02.2021. Skierowany jest on do uczniów klas 6-8 Szkoły Podstawowej nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku.
Projekt zakłada sześciomiesięczną współpracę ze szkołą partnerską z Hiszpanii, podczas której odbędzie się jedna siedmiodniowa mobilność 20 uczniów naszej szkoły (realizacja mobilności będzie uzależniona od rozwoju pandemii). Głównym celem projektu będzie przygotowanie anglojęzycznego przedstawienia teatralnego opartego na opowieści terapeutycznej oraz filmu dokumentującego prace projektowe.
Osoby chętne do udziału w wyżej opisanym przedsięwzięciu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego w sekretariacie szkoły oraz w linku PDF   DOC. Uzupełniony formularz należy złożyć w sekretariacie szkoły do 11.09.2020r.
Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie!

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „ŻYCIE JEST TEATREM, TEATR JEST ŻYCIEM”

Opiekunowie projektu
Magdalena Banasiuk
Beata Białous-Oniśko
Monika Perkowska